אימון אישי למנהלים

מנכ”לים בחברות יצואניות נדרשים להיענות לתרחישים מורכבים הדורשים פתרונות מיידיים

ויומיומיים, המקשים על ניתוח מצבה השיווקי-אסטרטגי של החברה. לצורך בקרה על מימוש

האסטרטגיה ועדכונה אנו מתבקשים להשתלב כגורם מקצועי אסטרטגי חיצוני, הפעיל בתהליכים

דומים ובתעשיות שונות. בתהליך אימון אישי לתוצאות בשוק הבינלאומי ,חברת SkyLimit

משתלבת בדיונים פנימיים עם ההנהלה הבכירה לניתוח המצב הקיים, לאיתור החסמים והקשיים

בשוק הבינלאומי, ובוחנים את התרחישים מול האסטרטגייה הקיימת.

במסגרת הפעילות אנו מסייעים לעדכן את האסטרטגייה העסקית, לבחור שווקים בינלאומיים אחרים,

להחליף ולרענן שותפים עסקיים נוכחיים, ולהתמודד עם שאלות משמעותיות שה’ריצה היומיומית’

אינה מאפשרת להתמקד בהן. אימון אישי מוצלח משיג תוצאות ופריצות דרך עבור המנכ”ל והצוות

הניהולי בטווח הנראה לעין.

סיפור לקוח: Upgrade Solutions

חברת Upgrade Solutions  הינה יצרנית פתרונות מאגרי מים ניידים המשמשים לאירועי

חירום וכן לגידול דגים. בתהליך ייעוץ של החברה עם משה שרת  (מנכ”ל חברת   SkyLimit

ו –Israel Exporter), היה צורך לבחון את המציאות העסקית בכל תחום בו החברה עוסקת

ולאתר את המגמות העולמיות, בכדי לבנות אסטרטגיית צמיחה חדשה .

כחלק מהצעדים, נבחנו השותפים העסקיים הנוכחיים של החברה ומידת התאמתם לאסטרטגיה

שנבנתה, הועלו והוצעו חלופות המתאימות יותר לשת”פ מבטיח ואליהם פנתה החברה.

בעקבות שינויים אלה יצרה חברת Upgrade Solutions   קשרים עסקיים שהניבו עסקאות

משמעותיות תוך שבועות ספורים מתחילת התהליך. תהליך הייעוץ והליווי פרש את האפשרויות

העסקיות הזמינות לחברה תוך יצירת תיעדוף לטיפול וחלוקת תפקידים. כהשלמה לתהליך נעשה

תכנון מהלכים שיווקיים ועסקיים ומעקב אחר ביצועם.

לסיכום, מטרת הייעוץ: מיקוד הפעילות בחברת Upgrade Solutions הושגה במהירות רבה

תוך מינוף שותפויות עסקיות חדשות שנוצרו במהלך ייעוץ זה והגדלה בהיקפי הפעילות.

logoUpgradeSolutions (www.upgrade-solutions.co.il)