הקש בדלת

שירות שיחות והתקשרות כתובה בשם היצואן ללקוחות פוטנציאליים.

סיימתם תערוכה ואספתם מאות כרטיסי ביקור עם כתובות דוא”ל ,Linked in ושיחות טלפון?

מתכננים להיכנס לזירה גיאוגרפית חדשה ולשוחח עם לקוחות פוטנציאליים?

רוצים ללמוד שוק חדש ואת ההיתכנות לחברתכם מתשובתם של לקוחות פוטנציאליים?

 מכל הסיבות האלה ועוד, אנחנו ניערך בהתראה קצרה כדי לסייע לכם בהתקשרויות ישירות

ובשפת שוק היעד. נכין את תסריט השיחה ואת מטרתה, נגדיר לוחות זמנית, נכין חומרים

שיווקיים המתאימים לשוק היעד, ונצא לדרך. בסוף התהליך מובטח שתגבירו את כמות

ואיכות המגעים עם שוק היעד תוך יצירת נוכחות שוק מקצועית ומיידית.