מכרזים בינלאומיים

במסגרת השירות ננטר המכרזים לתחומכם בהתראה של שנה ויותר מיום פרסומם כדי לאפשר

לכם להיערך ,וכן נסייע באיתור שותפים עסקיים בארץ היעד ומילוי טפסי המכרז באופן מקצועי.

השירות כולל:

  • שליחת כותרות של מכרזים הרלבנטיים לתעשייה שלכם לעיון ראשוני.
  • במידה וכותרת המכרז תענה על הצורך, יישלח מיידית גוף המכרז.
  • אספקת חומרים נלווים המציינים מידע רקע מעמיק כדוגמת: סקירה, רקע על אזור הפרויקט,
   נתונים על חברות שזכו במכרזים כאלו בעבר (במידה ומידע זה כבר עודכן ע”י מנהלת
   הפרויקט), דרישות עכשוויות ודרישות עתידיות מהמכרז הרלבנטי
   .

מאפייני השירות:

 1. רכישת המכרז– אנו נספק מידע מדוייק המפרט אופן ועלות רכישת המכרז.
 2. ליווי המכרז- למכרזים שזמן הגשתם הינו 45 יום ומעלה ,נגיש את הסיוע הבא:
  א.         למידת המכרז והבנתו (למעט החלק הטכני)
  ב.         ניתוח דרישות המכרז והכנת צ’ק ליסט לצורך מענה למכרז .
  ג.          תמיכה בשלב יישום המכרז ולאחר הזכייה.
 3. יישום המכרז– סיוע בהתארגנות הנדרשת בביצוע המטלות המתחייבות מעצם חתימת
  החוזה עם הלקוח בניהול ומעקב אחר שלבי הביצוע השונים, ווידוא השלמת כל שלב
  במועדו או טרם לכך, וכן, בכל התנהלות רלוונטית שתדרש מול מנהלת הפרויקט.