קרנות סיוע ומימון –משרד התמ”ת

לטובת פעילויות שיווקיות בינלאומיות רבות עומדות קרנות סיוע ליצואנים שמטרתן השתתפות

המדינה במאמצי השיווק של היצואנים מעבר לים. הקרנות מותאמות לפעילויות קצרות טווח וגם

לכאלה הנמשכות שנים, ומאפשרות סבסוד של 50% מהעלויות השיווקיות הישירות ועד מענקים

שההחזר עבורם מתקיים רק עם הגדלת היקפי היצוא.

לחברתנו ניסיון ניכר בכתיבת תוכניות שיווק ואסטרטגיה בינלאומית, המהווה לעתים התנייה

לקבלת המענקים והתשלומים במסגרת קרנות אלה. התגמולים ליצואן מתקבלים רק במידה

והסתייע בגורם מקצועי ומוסמך לפעילויות אלה כדוגמת חברת SkyLimit הפעילה במסגרות

אלה מעל 10 שנים, ושומרת על מידת שביעות רצון גבוהה מאד מהגופים הממשלתיים וכן

מהיצואנים בזכות הישגיה ומקצועיותה.

משה שרת הינו יועץ שיווקי מוסמך מעל 10 שנים במכון היצוא לפעילויות אלה ואחרות.

צרו קשר ונעדכן אתכם אודות התוכנית המתאימה לכם.