מכירות בינלאומיות

אז המוצר שלכם מוכן לשיווק הבינלאומי ,ואתם מודעים לחשיבות ה- Time to market –זה הזמן

לפעול בתבונה בבחירת ערוצי השיווק ובכמה חזיתות גאוגרפיות במקביל. הגדלת היקפי המכירות

בשוק הבינלאומי מחייבת הבנת תהליכי המכירה ,ניסיון בסחר ומכירות ,והיכולת לבחור בשותף העסקי

האופטימלי שמותיר ליצואן את שולי הרווח הגבוהים ביותר ,תוך הגדלת היקפי הסחר למוצריו ברחבי העולם.

אנו נסייע בתהליכי המכירה משלב איפיון ערוצי השיווק, בחירת השווקים, הצגת המוצרים לקניינים,

איתור מקבלי ההחלטות, קיום מו”מ ועד להשלמת הסחר ובכמה זירות במקביל.

לחברת SkyLimit משרדים קדמיים באירופה (גרמניה והולנד),רוסיה ואוסטרליה ,וכן שותפים עסקיים

בעשרות מדינות. באמצעות רשת קשרים זו ואנשי הפיתוח העסקי בחברה אנו מסייעים לחברות

היצואניות בפעילות הסחר שלהם ,ומהווים עבורם משרדי מכירות פעילים. הפעילות אותה ניצור מישראל

ומשרדינו בעולם ,תאפשר לכם נוכחות מקצועית באמצעות מנהלים מיומנים, וכן דיווח שוטף אודות

הפעילות ותוצריה. SkyLimit הינה חברה בהנהלה הציבורית של חברות הסחר בישראל ובעשור האחרון

פועלת עבור יצואנים וגם יבואנים בהגעה ישירה לקניינים ,מפיצים וכן מקורות אספקה בעולם.